Oferta – Systemy BMS

Systemy BMS (Building Management System) pełnią kluczową rolę w zarządzaniu i eksploatacji nowoczesnych budynków. Ich rolą jest sterowanie i monitoring szeregu instalacji budynkowych oraz informowanie operatorów o stanach alarmowych oraz zbieranie danych z podłączonych instalacji. System pozwala także na tworzenie połączeń logicznych (bindings) pomiędzy instalacjami budynku, wpływających na komfort i ekonomię eksploatacji budynku.
Nasza oferta to projektowanie i wykonawstwo systemów BMS oraz systemów wizualizacji dla małych oraz średnich obiektów.

Projektowanie BMS

Projekt BMS wykonany w odpowiednim momencie realizacji inwestycji pozwala dobrać optymalne rozwiązania spełniające wymogi Inwestora. Ważna jest także koordynacja założeń i wymagań dla projektantów pozostałych branż. Projekt BMS to łatwiejsze ofertowanie i harmonogramowanie realizacji BMS.
Projekt BMS to inwestycja, która się zwraca!

Wykonawstwo BMS

Wykonanie systemu BMS, z projektem czy bez, składa się z 3 podstawowych etapów: okablowanie magistral komunikacyjnych, dostawy i montażu rozdzielnic oraz stanowiska komputerowego oraz inżynieringu systemu (komunikacja z urządzeniami, konfiguracja urządzeń oraz przygotowanie interfejsu użytkownika).
Instalujemy systemy wiodących producentów!

Rozwiązania dla małych obiektów

Systemy BMS to kosztowne inwestycje, obliczone na długi cykl eksploatacji budynku, co oznacza jednak spore nakłady inwestycyjne przy tworzeniu systemu.
Tam gdzie budżet nie pozwala na realizację pełnego, kompletnego systemu BMS lub Inwestor chce realizować system etapowo możemy zaproponować rozwiązania oparte o sprzętowe webserwery. Pozwalają one zintegrować mniejsze instalacje dużo mniejszym kosztem.
Co ważne skalowalność tych rozwiązań pozwala w późniejszym okresie na rozbudowę systemu o kolejne elementy, a nawet docelowo zrealizować pełny BMS z wykorzystaniem pierwotnej instalacji.

Systemy BMS – to warto wiedzieć…

Otwartość

Otwarte systemy BMS to takie, w których istnieje możliwość integracji dowolnych urządzeń różnych producentów posiadających jeden z wiodących, otwartych protokołów komunikacyjnych dedykowanych do automatyki budynkowej (LonWorks, Bacnet, Modbus, KNX). Systemy otwarte nie uzależniają użytkownika do jednego producenta.

Skalowalność

Skalowalne systemy BMS takie, które pozwalają na budowę rozwiązania w skali mikro (np. jedna instalacja zarządzana przez www) i późniejsze, bezproblemowe powiększanie jego hardware i software nawet do systemu wielostanowiskowego, obsługującego kilka budynków i wiele różnych instalacji.

AST

Funkcjonalność AST (Alarming, Scheduling, Trending) to podstawowa/minimalna funkcjonalność systemów BMS pozwalająca osiągnąć efekt optymalnego sterowania budynkiem. Powiadamianie o alarmach na email i SMS, obsługa harmonogramów czasowych (kalendarzy) oraz zbieranie i analiza danych z obiektu – to właśnie AST.